Hoe werkt de scheidingsjurist?

Bij De Scheidingsjurist scheidt u samen. Aangetoond is dat door samen te scheiden ex-partners en kinderen er uiteindelijk emotioneel en zakelijk beter aan toe zijn. De samen overeengekomen oplossingen worden in de toekomst beter gevolgd.

Drie fasen

De Scheidingsjurist werkt volgens een effectieve en succesvolle methode waaraan u actief meedoet.

In de scheidingsbemiddeling worden drie fasen onderscheiden:

 1. de emotionele,
 2. de zakelijke,
 3. de juridische

1. De emotionele fase

In de eerste fase staat de relatie centraal. U zit in een turbulente en emotionele periode, waardoor de communicatie met uw partner nogal eens stroef loopt of vastloopt.

Heel veel zaken zijn dan nog onuitgesproken of onduidelijk. Er zijn over en weer verwijten. Soms leeft er bij een van de partners nog hoop of is er onbegrip. Dat moet eerst aan de orde komen.

In de emotionele fase moet duidelijk worden dat de scheiding doorgezet wordt. Dat is een emotioneel gebeuren dat bij beiden een verschillende beleving oplevert. Soms is de een al verder dan de ander in het verwerkingsproces. Dat moet op elkaar afgestemd worden.

De rol van De Scheidingsjurist is om dit proces te begeleiden en te bewaken. Beide partners komen evenveel aan bod in dit proces.

De Scheidingsjurist helpt u bijvoorbeeld ook met het voorbereiden van de scheidingsmelding naar de kinderen.

Vaak speelt emotie in andere fases nog door, dan wordt hier ook weer aandacht aan besteed zodat de partners leren om ook in de toekomst niet te verzanden in de emotie.

2. De zakelijke fase

Als partners zich bewust zijn van zichzelf en hun rol in de scheiding, kan tot de zakelijke afhandeling worden overgegaan.

De Scheidingsjurist neemt met u alle punten door, waarop u met elkaar afspraken moet maken:

 • De echtelijke woning: wie blijft erin wonen en wat betekent dit financieel en fiscaal?
 • De hoogte en de duur van de kinder- en partneralimentatie
 • Verdeling van het vermogen
 • Dient er nog verrekend te worden op grond van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden?
 • Verdeling van de opgebouwde pensioenrechten en hoe zit het bij overlijden?
 • Hoe zit het met bestaande verzekeringen?
 • Wat betekent het voor uw onderneming?
 • Komt er co-ouderschap of wonen de kinderen hoofdzakelijk bij een van de ouders?
 • Hoe gaat het ouderschapsplan er verder uitzien?

Er wordt ten aanzien van elk onderwerp uitgelegd wat zoal mogelijk is en wat de gevolgen zijn. Verder wordt bekeken wat financieel haalbaar en wenselijk is.

Van u wordt een actieve deelname verwacht. Er wordt rekening gehouden met ieders belangen. Een evenwichtig resultaat is het doel, dat ondersteund en begrepen wordt door beide partners.

Voor uw zakelijke kwesties hebben wij ruime notariële expertise en een netwerk van allerlei deskundigen tot onze beschikking. De Scheidingjurist is uw aangewezen partner voor al uw vragen op dit gebied.

3. De juridische fase

Als er overeenstemming is bereikt, worden in de laatste fase de gevonden oplossingen verwoord in een juridisch correct scheidingsconvenant. Als er kinderen zijn omvat dit ook het ouderschapsplan.

De Scheidingsjurist neemt het hele plan nog eens met u beiden door.

U ontvangt dan het ontwerp zodat u dit nog eens kunt (laten) beoordelen.

Na ondertekening van het scheidingsconvenant wordt namens beiden een verzoekschrift tot echtscheiding door De Scheidingsjurist ingediend bij de rechtbank.

De echtscheiding wordt daarna uitgesproken door de rechtbank.

De uitspraak van de rechtbank moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Daarna wordt het convenant nog uitgevoerd met een akte van verdeling bij de notaris indien dat van toepassing is.

Dit hele traject doet De Scheidingsjurist voor u.

 

 

De Scheidingsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@descheidingsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo