De Scheidingsjurist is ook mediator

Voor u het weet heeft u een conflict. Heel vervelend als dat uw leven gaat beheersen. De gang naar de rechter is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Bovendien leidt zo’n uitspraak zelden tot een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen.

Met mediation zorgt u zelf voor een oplossing, die dus door partijen gezamenlijk gedragen wordt. De mediator is een bemiddelings- deskundige en begeleidt u hierbij.

De mediator helpt om op een onpartijdige en neutrale manier onderliggende belangen naar boven te halen en partijen samen te brengen tot een gemeenschappelijk plan.

Geheimhouding

Voor aanvang wordt een mediationovereenkomst getekend. Belangrijk onderdeel daarvan is de geheimhoudingsplicht, zodat niets van wat tijdens de mediation wordt besproken naar buiten komt. Zo kan ieder vrij praten en dat geeft ruimte.

Met mediation zorgt u zelf voor een oplossing, die dus door partijen gezamenlijk gedragen wordt. De mediator is een bemiddelings- deskundige en begeleidt u hierbij.

De mediator helpt om op een onpartijdige en neutrale manier onderliggende belangen naar boven te halen en partijen samen te brengen tot een gemeenschappelijk plan.