Als extra dienstverlening kan De Scheidingsjurist uw huidige notariële en juridische documenten uitleggen of zelfs nieuwe voor u opmaken. Deze hebben vaak ook gevolgen voor de scheiding en die worden dan meegenomen in het traject.

Het kan ook zijn dat u gaat trouwen of een samenlevingscontract wilt opstellen. Hoe vervelend het ook klinkt, maar een notaris zal dan ook rekening houden met een mogelijke scheiding. De Scheidingsjurist kan u helpen hier duidelijke afspraken over te maken zodat deze niet als een last boven het huwelijk hangen.

Uw testament

Het is zinvol van tijd tot tijd na te gaan of u een testament moet maken of dat u uw bestaande testament moet herzien. (Fiscale) wetgeving verandert, evenals uw persoonlijke (financiële) omstandigheden en opvattingen. Bijvoorbeeld door samenwoning, huwelijk, geboorte, overlijden of ondernemen. Heeft u al nagedacht over een voogd of bewindvoerder over (het vermogen van) uw kinderen? Of de voortzetting van uw bedrijf?

De Scheidingsjurist kan samen met u bepalen wat mogelijk en nodig is.

Er kan voor u worden berekend wat u aan te betalen erfbelasting kunt verwachten en welke maatregelen u kunt treffen om dat te beïnvloeden. Misschien ligt een schenkingsplan wel in de rede. Zeker sinds de modernisering per 1 januari 2010 van de Successiewet is er het nodige over te doen.

Samenwonen

Samenwoners dienen heel wat vast te leggen om het goed naar elkaar toe geregeld te hebben. Een samenlevingscontract en aanvullend een testament zijn dan aan de orde. Denk aan partnerpensioen en elkaar verzorgd achterlaten. Zeker als er kinderen zijn, is het belangrijk de zaken goed op papier te zetten. Laat de Scheidingsjurist u informeren!

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

U heeft plannen om te trouwen of geregistreerd partnerschap aan te gaan en u wilt graag weten wat dit vermogensrechtelijk voor gevolgen heeft. De Scheidingsjurist informeert u graag en zal u wijzen op de risico’s en de mogelijkheden.

Ook als u al gehuwd/geregistreerd partner bent onder het aangaan van huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, kan het zijn dat deze voorwaarden niet meer geschikt zijn voor uw situatie van dit moment. Het kan zijn dat de redenen waarom u deze voorwaarden maakte nu niet meer van toepassing zijn. Als er kritisch naar gekeken wordt, kan blijken dat het niet zo gunstig (meer) zou uitpakken bij echtscheiding of overlijden. Het is mogelijk voorwaarden tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap te wijzigen en in overeenstemming te brengen met uw actuele wensen en stand van zaken. De Scheidingsjurist is u graag van dienst bij het beoordelen van uw huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.