Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan De Scheidingsjurist niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

De Scheidingsjurist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie

De Scheidingsjurist is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina, die naar de website van De Scheidingsjurist verwijst.

De Scheidingsjurist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website.