Scheidingsbemiddeling

Wettelijke onderhoudsplicht

De wet voorziet in een aantal gevallen in een onderhoudsplicht.

Bij scheiding kun je te maken krijgen met kinderalimentatie en partneralimentatie. De kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Als ouders heeft u onderhoudsplicht naar uw kinderen. Die verplichting houdt pas op als een kind 21 jaar is.

Als uw kind jonger dan 18 jaar is, moeten ouders samen afspreken hoeveel kinderalimentatie zij gaan betalen. De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen is één van de afspraken die in een ouderschapsplan opgenomen moet worden.

Als een kind 18 wordt is het meerderjarig. Dat betekent dat u als ouders de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie niet meer met elkaar, maar met uw kind moeten maken.

De rechter beoordeelt uiteindelijk of het bedrag dat u heeft afgesproken redelijk is.

De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat.

Partneralimentatie

Hoeveel en hoelang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen en onder welke voorwaarden, kunt u in onderling overleg afspreken. Deze afspraken dienen vervolgens in een scheidingsconvenant vastgelegd te worden. Komt u er samen niet uit, dan zal de rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen.

De rechter zal rekening houden met de wettelijke termijn: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, waarop enkele uitzonderingen bestaan.

Bij vaststelling van alimentatie spelen de kernbegrippen 'behoefte', 'verdiencapaciteit' en 'draagkracht' een rol.

Een onderwerp dus om tijdens de scheidingsbemiddeling op te lossen.

 

 

De Scheidingsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@descheidingsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo